Polityka jakości

Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności

Nadrzędnym celem ZPM ,,ZACZYK’’, jest stała budowa marki, aby stała się synonimem jakości, rzetelności, trwałości, dbałości o środowisko, etycznego postępowania, innowacyjności oraz wytrwałości w dążeniu do spełnienia oczekiwań obecnych i przyszłych klientów.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ,,ZACZYK’’,  specjalizuje się w całym procesie produkcji mięsa wołowego. Zakresem działalności firmy jest ubój bydła, rozbiór, produkcja mięsa mielonego oraz handel i dystrybucja.

Dążymy do:

  • najwyższej jakości i doskonałej powtarzalności,
  • niezawodnej logistyki, gwarantujący najkrótszy z możliwych czas realizacji zamówień,

Osiągnięcie planowanych wyników realizujemy poprzez:

  • dywersyfikację kanałów dystrybucji,
  • dystrybucję bezpiecznych zdrowotnie wyrobów w ramach wdrożonego systemu HACCP,
    ciągłe doskonalenie w ramach wdrożonego i funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności,
  • przestrzegania prawa,
  • budowanie przyjaznej atmosfery pracy,
  • dbałości o środowisko naturalne,
  • postępowanie etyczne.

Niniejsza Polityka Jakości jest znana i realizowana na każdym szczeblu, a Ja dołożę wszelkich starań, aby zapewnić środki na jej realizację.

Certyfikaty Łabowa

Certyfikaty Dębica