Polityka środowiskowa

Polityka Środowiskowa

Nadrzędnym celem ZPM „Zaczyk”, jest stała budowa marki, aby stała się synonimem jakości, rzetelności, trwałości, dbałości o środowisko naturalnego, etycznego postępowania, innowacyjności oraz wytrwałości
w dążeniu do spełniania oczekiwań i wymagań stron zainteresowanych w tym obecnych i przyszłych klientów.

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”, specjalizują się w procesie produkcji mięsa wołowego. Zakresem działalności firmy jest ubój bydła, rozbiór, produkcja mięsa mielonego oraz handel i dystrybucja.

Polityka środowiskowa jest integralną częścią polityki ZPM „ZACZYK” i jest prezentowana pracownikom firmy oraz publicznie udostępniana interesariuszom, a także znajduje się na stronie internetowej ZPM „ZACZYK”.
W trosce o stan środowiska naturalnego w naszej działalności na przestrzeni lat wprowadziliśmy rozwiązania, dzięki którym rozwój ekonomiczny firmy jest równoważony z rozwojem ekologicznym.

Elementem strategii przedsiębiorstwa jest utrzymanie i dalsze doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą EN ISO 14001:2015 w celu poprawy efektów działalności środowiskowej. W związku z tym będziemy starali się wciąż doskonalić System Zarządzania Środowiskiem śledząc postęp w nauce i technice oraz stosując najnowsze rozwiązania w naszej działalności biznesowej.

Zobowiązujemy się do skupiania naszych działań na zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń i awarii środowiskowych oraz przestrzeganie i spełnianie obowiązującego prawa i innych wymagań w zakresie środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska znajduje miejsce pośród najwyższych priorytetów i jest istotną wartością dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „ZACZYK”, dlatego też wszystkie działania firmy są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zarówno w zakresie dbałości o stan środowiska naturalnego, jakości surowca oraz bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników.