Skup bydła

 

ZPM Zaczyk ubojnia w Dębicy w ramach prowadzonej działalności związanej ze skupem bydła rzeźnego opiera się na współpracy z takimi podmiotami jak:

 • pośrednicy w handlu bydłem rzeźnym oraz hodowlanym
 • rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne z zakresu hodowli bydła
 • grupy producentów rolnych
 • przedsiębiorcy zajmujący się doradztwem rolno-spożywczym oraz obsługą gospodarstw rolnych
Przewóz bydła w specjalistycznym samochodzie

ZPM Zaczyk ubojnia w Dębicy oferuje możliwość:

 • rozliczenia przedubojowego bydła rzeźnego w oparciu o wagę żywą (WŻ)
 • rozliczenia poubojowego bydła rzeźnego w oparciu o wagę bitą ciepłą (WBC)
 • indywidualnej wyceny bydła rzeźnego u hodowcy
 • doradztwa w zakresie optymalizacji żywienia bydła opasowego
 • odbioru bydła rzeźnego specjalistycznym taborem

ZPM Zaczyk ubojnia w Dębicy zapewnia:

 • terminowość zapłaty należności za zakupiony żywiec
 • transparentność przebiegu transakcji kupno/sprzedaż

Każdy pracownik Działu Skupu Bydła posiada:

 • przeszkolenie i niezbędną wiedzę z zakresu przepisów dotyczących ochrony zwierząt podczas transportu i związanymi z tym działaniami,
 • uprawnienia konwojenta,
 • doświadczenie w odpowiednim traktowaniu zwierząt
 • doświadczenie oraz umiejętności w odpowiednim prowadzeniu pojazdów przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt.

 

WSTAWKI

W celu zwiększenia współpracy z rolnikami, ZPM Zaczyk ubojnia w Dębicy prowadzi program usługowego odchowu i opasu bydła, tzw. WSTAWKI, który oparty jest o intensywny system karmienia. Wyselekcjonowane cielęta ras mięsnych przeznaczonych na opas, zapewniają możliwość osiągnięcia wysokiej wartości rzeźnej, w przełożeniu na wymierne korzyści dla hodowcy, przy odpowiednio zoptymalizowanej metodzie żywienia.

W ramach w/w programu, ZPM Zaczyk ubojnia w Dębicy zapewnia hodowcy:

 • dostawę cieląt opasowych
 • pomoc w finansowaniu cieląt opasowych
 • doradztwo w zakresie żywienia zwierząt
 • doradztwo w zakresie zoptymalizowania pracy podczas opasu bydła, w oparciu
  o infrastrukturę techniczną oraz budowlaną, istniejącą w danym gospodarstwie rolnym
 • odbiór bydła po osiągnięciu wartości rzeźnej
 • transparentność przebiegu współpracy

Dział Skupu Bydła – Dębica:
Tel. (14) 681 25 30
Kom 1. +48 668035815
Kom 2. +48 795468349
E-mail: skup@zaczyk.pl

Cielaki skup bydła