Jakość

Zawsze najwyższa jakość! To motto przewodnie naszej firmy, dlatego codziennie do naszych kontrahentów dostarczamy najwyższej jakości mięso wołowe świeże oraz mrożone, steki, mięso mielone IQF, burgery wołowe oraz burgery VEGE. Stale rosnące zainteresowanie naszą ofertą potwierdza, iż troska o jakość jest doceniana przez naszych klientów.

 

Polityka Środowiskowa

Nadrzędnym celem ZPM „Zaczyk”, jest stała budowa marki, aby stała się synonimem jakości, rzetelności, trwałości, dbałości o środowisko naturalnego, etycznego postępowania, innowacyjności oraz wytrwałości w dążeniu do spełniania oczekiwań i wymagań stron zainteresowanych w tym obecnych i przyszłych klientów.

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk”, specjalizują się w procesie produkcji mięsa wołowego. Zakresem działalności firmy jest ubój bydła, rozbiór, produkcja mięsa mielonego oraz handel i dystrybucja.

Polityka środowiskowa jest integralną częścią polityki ZPM „ZACZYK” i jest prezentowana pracownikom firmy oraz publicznie udostępniana interesariuszom, a także znajduje się na stronie internetowej ZPM „ZACZYK”. W trosce o stan środowiska naturalnego w naszej działalności na przestrzeni lat wprowadziliśmy rozwiązania, dzięki którym rozwój ekonomiczny firmy jest równoważony z rozwojem ekologicznym.

Elementem strategii przedsiębiorstwa jest utrzymanie i dalsze doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą EN ISO 14001:2015 w celu poprawy efektów działalności środowiskowej. W związku z tym będziemy starali się wciąż doskonalić System Zarządzania Środowiskiem śledząc postęp w nauce i technice oraz stosując najnowsze rozwiązania w naszej działalności biznesowej.

Zobowiązujemy się do skupiania naszych działań na zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń i awarii środowiskowych oraz przestrzeganie i spełnianie obowiązującego prawa i innych wymagań w zakresie środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska znajduje miejsce pośród najwyższych priorytetów i jest istotną wartością dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „ZACZYK”, dlatego też wszystkie działania firmy są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zarówno w zakresie dbałości o stan środowiska naturalnego, jakości surowca oraz bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników.

Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ,,ZACZYK’ Sp. z.o.o specjalizuje się w całym procesie produkcji mięsa wołowego. Zakresem działalności firmy jest ubój bydła, rozbiór, produkcja mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych oraz  burgerów roślinnych z dodatkiem warzyw, a także handel i dystrybucja. Podstawowym celem naszej Firmy jest zaspokojenie potrzeb i wymagań Klientów, szczególnie w zakresie wytwarzania produktów.
Dążymy do:
• najwyższej jakości i doskonałej powtarzalności,
• niezawodnej logistyki, gwarantujący najkrótszy z możliwych czas realizacji zamówień,
Osiągnięcie planowanych wyników realizujemy poprzez:
• dywersyfikację kanałów dystrybucji,
• dystrybucję bezpiecznych zdrowotnie wyrobów w ramach wdrożonego systemu HACCP,
• rozwój i ciągłe doskonalenie kultury bezpieczeństwa i jakości produktu,

• ciągłe doskonalenie w ramach wdrożonego i funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności,
• przestrzegania prawa,
• budowanie przyjaznej atmosfery pracy,
• dbałości o środowisko naturalne,
• postępowanie etyczne.

Niniejsza Polityka Jakości jest znana i realizowana na każdym szczeblu. Zobowiązujemy się do zapewnienia niezbędnych środków na wdrażanie i utrzymanie standardów oraz założonych celów.

Nasze Certyfikaty

Our Certificates

Nasze lokalizacje

Łabowa 176A, 33-336 Łabowa
+48 18 475 14 70
biuro@zaczyk.pl
ul. Fabryczna 2A, 39-200 Dębica
+48 14 681 25 30
debica@zaczyk.pl