2901 - Achilles tendon

Rezepte

Produktname: Achilles tendon

Produktcode: 2901

Achilles tendon are very rich in collagen and contain very small amount of fat.

Łabowa 176A, 33-336 Łabowa
+48 18 475 14 70
biuro@zaczyk.pl
ul. Fabryczna 2A, 39-200 Dębica
+48 14 681 25 30
debica@zaczyk.pl